Հայ
Eng
Հայաստանում կենսազանգվածի կայուն զարգացումը ջեռուցման նպատակով
02 հունվարի 2021

Հայաստանում կենսազանգվածի կայուն զարգացումը ջեռուցման նպատակով

Alt

"Հայաստանում կենսազանգվածի կայուն զարգացումը ջեռուցման նպատակով" ուղեցույցը մշակվել է ՀՀ շրջակա միջա վայրի նախարարության համակարգման ներքո՝ ՄԱԿ-ի Զար գացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագրի շրջանակում:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Կիսվել